Ladislav Sládek

 Můj duchovní rozvoj započal v roce 1997, kdy jsem absolvoval první zasvěcení do Reiki a následujících devět let jsem strávil na své vnitřní poutní cestě sebeobjevování. Následně jsem pomáhal lidem navrátit zpět pohyblivost jejich těla. 

Dále přišla vize postavit pyramidu a objevovat další vrstvy poznání nejen sebe sama, ale již známých účinků pyramid.

 Vedení mých světelných průvodců mne bralo stále hlouběji na mé poutní cestě. Více jak 25 let praxe práce s lidmi , tak i v podnikání, v pracovním i osobním životě a zkušenosti s osobními konzultacemi mne dovedly k poslání pomáhat lidem na jejich cestě rozvoje a uzdravení těla i ducha.

Mám dar vnímat energie nejen fyzického těla, ale i duševního a duchovního, a skrze toto hluboké nahlédnutí najít prvotní příčinu potíží. 

Tělo, duše a duch byli stvořeni k tomu, aby byli v souladu a jedno od druhého nelze oddělit.


Konzultace a terapie poskytuji online po telefonu a nebo osobně v Jižních Čechách v jurtě NA NADĚJI po předchozí dohodě.

Ladislav Sládek