Ladislav Sládek

 Cesta mého spirituálního rozvoje započala v roce 1997, kdy jsem absolvoval první zasvěcení do Reiki. Pak se vše rozběhlo samovolně a postupné přípravy skrze poznání probíhaly až do roku 2016. V tomto roce jsem absolvoval kurz Dornovy metody s MgA. Zuzanou Prouzovou. Pomáhal jsem lidem navrátit zpět pohyblivost těla.

V roce 2017 ke mě přišlo hlubší probuzení, které mne vedlo k postavení pyramidy na mém pozemku. Léčení probíhající v pyramidě byl další začátek zrodu nového. 

Další rok se přidaly kurzy SM cvičení - MUDr. Smíšek s Romanem Nesvadbou. I toto bylo neodmyslitelným mylníkem k mé cestě za zdravím a poznáním. Spolu s dalšími kurzy jako je např. baňkování toto vše považuji za důležité pro práci s fyzickým tělem.

  Díky pravidelným meditacím, které v pyramidě byly ještě intenzivnější, jsem začal mít živé vize, které byly postupně silnější a jasnější, což mne vedlo k práci s kyvadlem a k dalším seminářům osobního rozvoje.

Vedení mých průvodců mne bralo stále hlouběji na mé poutní cestě k léčení. Postupem času se mi stálé více zvědomovalo, jak je vše krásně propojené - psychosomatika tělo i duše.

 

Cítím, že tělo i duše by měli být v souladu a jedno od druhého nelze oddělit.

Velkou vděčnost jsem pocítil v propojení s Nejvyšším SVĚTLEM ,,TVŮRCEM,, a započala doba léčení LÉČENÍ - DOTEK SVĚTLA. 

Doplňuji své konzultace aromaterapií esenciálními oleji od firmy Bewit, které považuji za nejkvalitnější na světovém trhu v současné době jsou velikou podporou při transformaci a osobním rozvoji.

Konzultace poskytuji online po telefonu a nebo v Jižních Čechách v jurtě NA NADĚJI po předchozí dohodě.