Ladislav Sládek

Můj přerod začal v roce 2016. Díky pravidelným meditacím jsem začal mít živé vize, které přicházely čím dál častěji. Později jsem zjistil, že jsem se tehdy spontánně napojil na vyšší JA a svoje průvodce. 

Vedení mých průvodců mně zavedlo k pracování s Dornovou metodou, což je metoda na navrácení kostry do původního stavu. Tato práce mně nesmírně obohatila, protože propojuje tělesné symptomy a psychosomatiku. Následně jsem si udělal kurz SMS cvičení, což je cvičení, které podporuje správné držení těla. Spolu s baňkováním to považuji za "svatou trojici" (Dornovka, bankování, SMS cvičení) pro práci s tělem.

Postupně se mi zpřístupnil vstup do Akašická knihovny a u některých klientů mi bylo umožněné nahlédnout do traumat duše z minulých inkarnací a zaměřit se tak na řešení zdravotního problému klienta. 


Následně jsme byl veden k práci s čistění energickým polí a prostorů. V současné době poskytuji Dornovu metodu jenom v kombinací se čtením duše. Jsem totiž názoru že jedno od druhého oddělit nelze a mým záměrem je, aby se lidi vyléčili napoprvé a nemuseli se již vracet a opakovat to samé téma dokola. Proto jsou moje služby komplexní a zahrnuji jak práci s traumaty duše, tak s tělem, pohybem a výživou. Svou práci doplňuji aromaterapií s esenciálními oleji od firmy Bewit, které považuji za nejkvalitnější na světovém trhu v současné době. 

Další oblast kde jsem byl veden je zbavování takzvaných "lepíků". Lepík (jak mi moji průvodci sdělili) je entita, která žila doposud pod zemi, ale současné navyšování vibrací země způsobilo, že lepíci museli tento prostor opustit (což bylo v říjnu 2020) a vylézají na povrch. Jsou to paraziti, kteří žijí z cizí energie. Parazituje-li taková bytost na člověku, způsobuje pak úbytek energie, ospalost, nemoci, potíže s dechem, arytmie nebo zvýšený tep, podrážděnost a deprese. Takový člověk pak nemá energii na osobní rozvoj a samoléčení.  Čistění těchto entit je pro mně náročný proces a proto si pečlivě vybírám komu mohu v této oblasti pomoci a komu ne. 

Mou cestu zásadně ovlivnili pyramidy a jejich energie, s kterou jsem neustále spjatý. Tuto aktivační energií jsem silně pocítil v pyramidách v Bosne. Sám jsem si pořídil pyramidu na svoji zahradu kde jsem jeden čas pořádal léčivá setkání. 

V současné době poskytuju služby převážně po telefonu. Pokud se jedná o Dornovu metodu a nebo cvičení SMS, je možné mně zastihnout na různých místech Evropy. Budu teď nějakou dobu cestovat a uvidím, kam mně moji průvodci zavedou.