Ladislav Sládek - Průvodce Duše

Můj přerod začal v roce 2016. Díky pravidelným meditacím jsem začal mít živé vize, které přicházely čím dál častěji. Později jsem zjistil, že jsem se tehdy spontánně napojil na vyšší JA a svoje průvodce. 

Vedení mých průvodců mně zavedlo k pracování s Dornovou metodou, což je metoda na navrácení kostry do původního stavu. Tato práce mně nesmírně obohatila, protože propojuje tělesné symptomy a psychosomatiku. Následně jsem si udělal kurz SMS cvičení, což je cvičení, které podporuje správné držení těla. Spolu s baňkováním to považuji za "svatou trojici" (Dornovka, bankování, SMS cvičení) pro práci s tělem.

Postupně se mi zpřístupnil vstup do Akašická knihovny a u klientů mi bylo umožněné nahlédnout do traumat duše z minulých inkarnací a zaměřit se tak na řešení zdravotního problému klienta.
 

Následně jsme byl veden k práci s přisedlíky (přisedlé lidské duše), dále pak karmické entity na lidech, zvířatech, domech či jiných prostorách a a pozemcích. V současné době poskytuji osobní konzultace v kombinací se čtením duše. Dále pak odvádění jak přisedlých duší, tak negativních energií  a entit prisedlých na tělo a duši člověka. Pokud má člověk něco z tohoto na sobě, pak nemá energii na osobní rozvoj a samoléčení. To má veliký vliv na prožitý a zpracovaný život zde na Zemi v této i dalších inkarnacích. 

Vše je propojené psychosomatika tělo i duše.  Proto jsou moje služby komplexní a zahrnuji jak práci s traumaty duše, tak s tělem, pohybem a výživou.
Tedy cvičíme zde NA NADĚJI v jurtě SMS cvičení a pomáhám částečně Dornovu metodu lidem, kteří na sobě skutečně pracují. Jsem totiž názoru že jedno od druhého oddělit nelze a mým záměrem je, aby tělo i duše byli v souladu.  Aby a se neopakovalo to samé téma pořád do kola.  Svou práci doplňuji aromaterapií s esenciálními oleji od firmy Bewit, které považuji za nejkvalitnější na světovém trhu v současné době. 

V současné době poskytuji služby na novém místě JURTA NA NADĚJI a po telefonu. 

Pokud se jedná o cvičení SMS, je možné za námi přijet osobně po objednání. Místo kde mně lze zastihnout je v Jižních Čechách, Hrbov (Lhenice u Netolic). JURTA NA NADĚJI je skutečně úžasné silné místo, kam mně moji průvodci zavedli.