NADĚJE LÁSKY

     JSME S VÁMI NA VAŠÍ ŽIVOTNÍ CESTĚ ZA SVĚTLEM                                                           V LÁSCE PLNÉ PŘÍTOMNOSTI

Cítím své poslání v pomáhání lidem navrátit se k sobě a najít zpět v sobě PRAVDU, klid a mír.


Dále se zabýváme: 

Semináře, Besedy, Meditace

Testování zdravé výživy na míru